Insert lanceert website en circulaire marktplaats

Maandag 12 november is de website en marktplaats van Insert gelanceerd. Op deze marktplaats worden grote volumes herbruikbare bouw-, civiele en groenmaterialen aangeboden. Daarnaast wordt op de website kennis gedeeld om anderen op weg te helpen naar circulair werken. 

De website en marktplaats van Insert zijn online! Insert is een collectief van sloop-, groen- en aannemersbedrijven zonder winstoogmerk. Het doel van Insert is het verbinden en ondersteunen van partijen in de (bouw)keten om samen het hergebruik van (bouw)materialen, bomen, struiken en andere materialen uit de buitenruimte te stimuleren. In de visie van Insert moet het heel normaal zijn dat materialen uit sloop,- renovatie- of transformatieprojecten en buitenruimte een nieuwe bestemming krijgen.

Online marktplaats 
Eén van de uitdagingen waarvoor sloop-, groen- en aannemersbedrijven elkaar nodig hebben, is het voorzien in volume van herbruikbare (bouw)materialen. Alleen als de bedrijven hun krachten bundelen, kunnen ze antwoord geven op de toenemende vraag naar grote volumes herbruikbare (bouw)materialen, bomen en planten. Insert heeft daarom een online marktplaats gelanceerd om deze zichtbaarheid en schaalgrootte aan te bieden. De website en marktplaats zijn nu online en worden gevuld met het gecombineerde aanbod van sloop-, groen- en aannemersbedrijven vanuit een eigen identiteit, maar wel op een centrale locatie. Het beschikbaar stellen van materialen én informatie typeert de rol van Insert. De marktplaats bevordert het invoegen (‘Insert’) van gebruikte materialen in nieuwe projecten.

De online marktplaats voor herbruikbare (bouw)materialen is bedoeld voor iedereen. Architecten, aannemers, opdrachtgevers, overheden, vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars e.a. kunnen gebruik  maken van de marktplaats om hun herbruikbare (bouw)materialen, bomen, struiken en andere materialen uit de buitenruimte aan te bieden.

Het unieke van de Insert marktplaats is dat iedereen die in de bouwkolom actief is een eigen pagina kan huren of kopen. Bedrijven krijgen( is het niet mooier om te zeggen:  de mogelijkheid om op hun eigen website hun eigen Insert marktpagina te maken. Op deze manier kan het bedrijf herbruikbare (bouw)materialen uit eigen projecten op de marktplaats plaatsen. (volgende kan dan weg: Alle eigen bedrijfsmarktpagina’s zijn gekoppeld aan de centrale marktplaats van Insert. Daar komen alle individuele/bedrijfsmarktplaats pagina’s samen en wordt het totale aanbod weergeven.

Ook aan de vraagkant wordt gedacht. Bedrijven die materialen zoeken kunnen een vraagverzoek doen om aan de markt kenbaar te maken welk specifiek materiaal zij zoeken. De koppeling van vraag en aanbod faciliteert de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Door het verbinden en ondersteunen van partijen in de bouwketen en de buitenruimte wordt hergebruik van materialen bevorderd.

Circulair werken heeft de toekomst
BOOT organiserend ingenieursburo B.V. (BOOT) is al jarenlang betrokken bij de engineering en realisatie van circulaire projecten. Daarbij krijgen materialen na demontage een nieuwe bestemming. Deze ervaring leidde tot het inzicht dat circulair slopen en bouwen de toekomst heeft.  Dit vraagt om specifieke kennis én een andere werkwijze. Dit heeft geleidt tot het initiatief van de Stichting Insert. Door als collectief samen te werken wil BOOT het circulair werken – voor de bouw gerelateerde branches – naar een volgend niveau brengen. Samen met de bouwketen!