Stichting Insert

Insert is voor iedereen bereikbaar en werkt zonder winstoogmerk. Vanuit deze gedachte gaan we verder als stichting. Insert is een collectief van sloopbedrijven, civiele aannemers en groenbedrijven. Samen stimuleren we het hergebruik van (bouw)materialen, bomen, struiken en andere materialen uit de buitenruimte. Hiermee bevorderen we de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Door het verbinden en ondersteunen van partijen in de bouwketen en de buitenruimte wordt hergebruik van materialen bevorderd.

De online marktplaats voor herbruikbare (bouw)materialen is bedoeld voor iedereen. Architecten, aannemers, opdrachtgevers, overheden, vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars e.a. kunnen gebruik  maken van de marktplaats om hun herbruikbare (bouw)materialen, bomen, struiken en andere materialen uit de buitenruimte aan te bieden.

Daarnaast biedt Insert advies op maat, specifieke zoekopdrachten, kennisdeling, materialenopslag in tijdelijke HUB’s en materialen- en stoffeninventarisatie. Aan de hand van de inventarisatie maken we een materialenpaspoort die geregistreerd kan worden bij Madaster.

Meer informatie vindt u op www.insert.nl.