Terugblik op het jaarcongres Bouwgroothandel Bijeen

Bestaat de lineaire bouwmaterialenhandel in 2020 nog?

Deze vraag stelde Peter Kreukniet, Programmamanager Circulair bij Insert, aan het publiek bij het jaarcongres Bouwgroothandel Bijeen.

Tijdens de presentatie legde Kreukniet uit waarom een platform als Insert hard nodig is.
“Grondstoffen raken op en dat vormt een probleem voor de hele bouwsector. Nu is er een mogelijkheid om het tij te keren en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van een tekort aan grondstoffen. Het doel van de overheid is om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2023 100% circulair aan te besteden.
Hoe gaan we dat doen? Het begint allemaal met het stellen van een circulaire ambitie. Breng materialen in kaart, begin op tijd, maak het concreet, hergebruik binnen de eigen organisatie, zoek samenwerking (keten) en maakt circulariteit onderdeel van de aanbesteding. Op die manier worden slopers, groenbedrijven en civiele aannemers redders.
Vanuit het circulaire gedachtegoed is Insert ontstaan. Insert verbindt en ondersteund partijen in de bouwketen en buitenruimte om hergebruik van materialen te stimuleren. Denk aan materialen zoals diverse (bouw)materialen, bomen, struiken en andere materialen uit de buitenruimte. De bouwmaterialenhandel is nog steeds erg traditioneel, maar het is nog niet te laat. Haak snel aan, voordat anderen die positie overnemen!
Hoe begin je? Start klein en ga niet gelijk groot denken. Bouw het assortiment herbruikbare (bouw)materialen rustig op en maak circulariteit onderdeel van de bedrijfsvoering. Dan groeit het geleidelijk en kunnen de klanten maar ook het eigen personeel er aan wennen. Zo wordt het een vanzelfsprekendheid!”

Met die boodschap werd de presentatie beëindigd. Inmiddels hebben zich al bouwmaterialenhandelaren gemeld voor een vervolgafspraak.